<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Uus ohvriabi seadus lihtsustab abi kättesaadavust

30.09.2022 | 10:12

Valitsus kiitis neljapäeval heaks ja saatis Riigikogusse uue ohvriabi seaduse eelnõu, millega parandatakse abi kättesaadavust vägivalla, kuriteo või kriisijuhtumi ohvritele. Lisaks muutub selgemaks kuriteoohvrite hüvitiste taotlemise süsteem.
  • Pere- ja seksuaalvägivalla ohvrid hakkavad saama traumast taastumist toetavat vaimse tervise abi sõltumata süüteomenetlusest.
  • Paremaks abistamiseks saab sotsiaalkindlustusamet õiguse kõrge riskiga täisealiste perevägivalla ohvrite puhul vahetada andmeid teiste ohvrit abistavate asutuste ja spetsialistidega.
  • Vägivallakuriteo ohvrite toetuse arvutamisel ei arvestata edaspidi hüvitisest maha riiklikke toetusi.

„Ohvriabi on palju enamat kui rahaline hüvitis või teenus. Traumeeritud inimese õige kohtlemine aitab kaasa nii tema kiiremale taastumisele ja tavapärasesse ellu naasmisele kui ka süüteo tulemuslikule menetlemisele,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Seepärast on äärmiselt oluline, et kannatanud ei jääks oma murega üksi ning vajalik abi jõuaks inimesteni lihtsamalt ja kiiremini.“  

Lähisuhtevägivalla juhtumeid registreeritakse aastas ligi 16 000, kuid ohvriabi teenusteni jõuab praegu oluliselt vähem inimesi, kui on uuringute ja statistika järgi kannatanuid. „Seksuaalvägivald on varjatud probleem, elanikkonna uuringud näitavad hoopis suuremat ohvrite hulka kui ametlik statistika. Ka perevägivald on ikka veel liiga peidus. Seetõttu oleme otsustanud tagada traumast taastumist toetava vaimse tervise abi perevägivalla ja seksuaalvägivalla ohvritele sõltumata süüteomenetlusest,“ lisas minister Riisalo.

Uues ohvriabi seaduses on esmakordselt sõnastatud seksuaalvägivalla kriisiabi, vägivallast loobumise toetamise teenus, psühhosotsiaalne abi kriisijuhtumi korral ja ohvriabi põhiteenus. Täiendatud on naiste tugikeskuse, taastava õiguse ja inimkaubanduse ohvritele osutatavaid teenuseid ning traumast taastumist toetava vaimse tervise abi sisu ja tingimusi.

Ohvriabi kättesaadavuse tõstmine maksab aastas umbes kaks miljonit eurot. Uus ohvriabi seadus on plaanitud jõustuma 31. märtsil 2023.
 

Karin Veskimäe

Kommunikatsioonijuht