Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

WHO Euroopa regiooni riigid kutsuvad üles suurendama investeeringuid tervishoiutööjõudu

23.03.2023 | 16:29

Eile ja täna Bukarestis kohtunud Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa regiooni riikide esindajad kiitsid heaks ühisdeklaratsiooni, millega kutsuvad Euroopa valitsusi üles investeerima tervishoiutööjõudu ja astuma konkreetseid samme tervishoiu personaliga seotud väljakutsete ületamiseks.
    • Jaga

„Tervishoiutöötajad on iga tervisesüsteemi selgroog. WHO Euroopa regiooni riikide esindajad otsisid Bukarestis lahendusi põletavatele tervishoiutööjõuga seotud teemadele nagu töötingimuste parandamine, väärikas töötasu ja mõistlik tööaeg, töötajate vaimse tervise toetamine ja nende oskuste ajakohastamine. Tervishoid on muutumas üha digitaalsemaks ja inimkesksemaks ja ka tervishoius töötavad inimesed vajavad tuge oma kutsealal toimuvate muutustega kohanemisel,“ ütles Katre Trofimov sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonnast. „Bukaresti deklaratsiooniga ühinemisel võtavad liikmesriigid vastutuse tervishoiutöötajate olukorra parandamiseks. Inimeste hoidmiseks ja nende juurde saamiseks peame sellesse valdkonda ka rohkem ja nutikamalt investeerima.“

Deklaratsioonis märgitakse, et elanikkonna vananemise, krooniliste haiguste sagenemise, COVID-19 kriisi tõttu tekkinud ravivõla ja inimeste kasvanud ootuste tõttu on tervisesüsteemid üle Euroopa sattunud raskustesse suurenenud nõudlusele vastamisel. Tervisesüsteemid seisavad silmitsi tööjõupuuduse, tööjõu ebaühtlase jaotumisega ja vajadusega arendada tervishoiutöötajate oskusi uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks. Ka tervishoiutööjõud vananeb, tööturg on muutustes ja paljudel riikidel on üha keerulisem tuua ja hoida noori töötajaid tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas.

Deklaratsioonis kutsutakse liikmesriike üles planeerima tervishoiutööjõu vajadust strateegiliselt ja tõenduspõhiselt, tuginedes kvaliteetsetele alusandmetele ja analüüsidele. Oluline on toetada tervishoiu- ja haridusasutusi õppekavade kohandamisel, raviasutusi erinevate valdkondade spetsialistidest koosnevate ravimeeskondade moodustamisel, tervishoiutöötajate elukestvat õpet ja enesearendamist. Samuti julgustatakse riike astuma samme tervishoiutöötajate motiveerimiseks, et hoida neid tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemis ja võimaldada nende liikumist suurematest keskustest eemal asuvatesse piirkondadesse nii, et nendega kaasa liikuvatele pereliikmetele oleksid olemas vajalikud teenused (koolid, lasteaiad jm). Olulise punktina rõhutatakse vajadust tagada tervishoiutöötajatele ohutu töökeskkond ja parandada töötingimusi, et kaitsta töötajate vaimset ja füüsilist tervist. 

Paindlikum töökorraldus ja paremad töötingimused, selgem rollijaotus tööjõuressursi tõhusamaks kasutamiseks, töötajate digiteadmiste ja -oskuste parandamine ja erinevate motivatsioonisüsteemide loomine – kõige selle saavutamiseks on vajalik suurendada avaliku sektori investeeringuid, öeldakse deklaratsioonis. Muutuste elluviimine eeldab mõistagi laiapõhjalist koostööd, kuhu tuleb kaasata nii tervishoiutöötajate kui tööandjate, aga ka rahandus- ja haridusministeeriumite esindajad.

Lisainfo ja deklaratsiooni tekst: https://bit.ly/3yUUZQc

Eva Lehtla

Meediasuhete nõunik (terviseala)