Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Minister Peterson kutsus tudengeid tervishoiu tuleviku küsimustes kaasa rääkima

29.08.2022 | 14:26

Kutsun teid osalema ka tervishoiu juhtimises – jagama oma mõtteid ja tegema ettepanekuid juba kooliajal. Parem kvaliteet, parem tulevik tuleb kui tervishoiusüsteemi ka laiemalt panustate, mitte vaid patsiendiga töötades, ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson täna Tartu Tervishoiukõrgkoolis toimunud õppeaasta avaaktusel.
    • Jaga

Minister tänas ja tunnustas täna õpinguid alustanud tulevasi tervishoiuspetsialiste ning rõhutas, et ühiskond ootab ja vajab neid endale appi. „Ministri ja riigi ülesanne on pakkuda teile tööd, mida te jaksate teha, et teie jõud läheks kohta, kus on teie oskused ja teil jätkuks jõudu naeratamiseks,“ ütles aktusel esinenud minister Peep Peterson. „Kutsun teid osalema ka tervishoiu juhtimises – jagama oma mõtteid ja tegema ettepanekuid ja seda juba kooliajal. Parem kvaliteet, parem tulevik tuleb kui süsteemi ka laiemalt panustate, mitte vaid patsiendiga töötades,“ ütles minister, pannes noortele südamele, et nad ka ennast hoiaks ja läbipõlemise eest kaitseks.

Veebruaris sõlmitud konsensusleppe alusel saab sel aastal alustada tervishoiu kõrgkoolides õeõpet 83 tudengit varasemast rohkem ning järgmistel aastatel suureneb vastuvõtt veelgi. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis oli täna avaaktus 500 esmakursuslasel – magistriõppes terviseteaduse õppekaval, rakenduskõrgharidusõppes õe, ämmaemanda, füsioterapeudi, bioanalüütiku, tervisekaitse spetsialisti ja radioloogiatehniku õppekavadel ning kutseõppes massööri, tegevusjuhendaja, lapsehoidja, hooldustöötaja, erakorralise meditsiini tehniku ja podoloogi õppekavadel.   

Õdesid võttis kõrgkool vastu sel suvel 156, talvisel vastuvõtul on õe õppekavale 78 õppekohta – seda on 26 võrra rohkem kui eelmisel aastal. Järgmisel aastal suureneb vastuvõtt omakorda 26 võrra. „Suviseid vastuvõtukonkursse vaadates on selge, et tervishoiuerialad on sisseastujate seas populaarsed ning neid, kes tahaksid õppida, on oluliselt rohkem,“ ütles Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden. „Tuleks leida lahendus, kuidas tervishoiusektorit kummitav tööjõupuudus, kõrghariduse alarahastus ja suur huvi tervishoiuerialade vastu kokku viia.“ 

Sel õppeaastal esmakordselt laieneb Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppetöö viide maakonda: lisaks Tartule hakkab kõrgkool õdesid koolitama Viljandis, radioloogiatehnikuid Tallinnas, lapsehoidjaid Rakveres, bioanalüütikuid Ida-Virumaal ning tegevusjuhendajaid ja hooldustöötajaid Narvas.  

Tänavu, 18. veebruaril allkirjastati õdede ja tervishoiutöötajate erialaühenduste, tervishoiu kõrgkoolide, praktikabaaside ja ministeeriumite konsensuslepe õdede ja teiste tervishoiuspetsialistide õppekohtade arvu suurendamiseks ning praktika kvaliteedi tõstmiseks. Konsensuslepe aastateks 2022-2026 seab eesmärgiks suurendada õdede põhiõppesse vastuvõttu seniselt 517 õppekohalt 700 üliõpilaseni aastas ning selleks avatakse juba sel aastal õppekohad 600 üliõpilasele.

Eestis töötab praegu ligikaudu 8500 õde ja eesmärk on jõuda 2030. aastaks 12 000 õeni. Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 inimkeskse tervishoiu programm seab eesmärgiks tõsta õdede arv 2030. aastaks 845 õeni 100 000 elaniku kohta, 2020. aastal oli Eestis 100 000 elaniku kohta 638 õde.

Eva Lehtla

Meediasuhete nõunik (terviseala)