Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Toiduabi

Toiduabi on toimetulekuraskustes inimestele suunatud toetus, mis jaguneb riiklikult ostetud toiduabiks ning annetatud toiduabiks. Alates 2023.aasta oktoobrist jagatakse riiklikult ostetud toiduabi koostöös Rimiga toidukaartidena.

Riiklikult ostetud toiduabi jagatakse 2023. aastal 4 korda. Jagamine toimus jaanuari lõpus, aprilli lõpus ja augusti lõpus tavapärasel viisil. Abifondi toetuse kasutamist koordineerib sotsiaalministeerium. Ministeerium hankis toidu ning inimesteni aitas selle toimetada ministeeriumi partner, Eesti-Hollandi Heategevusfond (Eesti Toidupank). Igas maakonnas on Toidupangal jaotuspunktid, ühtlasi teeb Toidupank tihedat tööd kohalike omavalitsustega, et inimene saaks toiduabi kätte võimalikult lihtsalt ning kodu lähedalt.

2023 aasta aprillist käivitus Harju- ja Raplamaal koostöös Rimi Eesti Food AS toiduabikaartide pilootprojekt. Toiduabikaart asendas ostetud toiduabi jagamist ning alates 2023 aasta oktoobrist asendati senine ostetud toiduabi pakk kogu Eestis toidukaartidega. Toiduabikaartidega saab osta toidu- ja esmatarbekaupu Rimi kauplustest üle Eesti. Abisaaja kohta on kaardile kantud 30 eurot.

Kes saavad Euroopa abifondi toiduabi?

 • toimetulekutoetuse saajad
 • toimetulekutoetuse taotlejad, kes küll oma sissetuleku tõttu oleksid õigustatud saama toimetulekutoetust, kuid kelle kohta on kohalik omavalitsus teinud otsuse toetust mitte maksta
 • toimetulekutoetuse taotlejad, kelle sissetulek pärast tasumisele kuuluvate eluasemekulude maha arvamist (kehtestatud piirmäärade ulatuses) ületab kuni 15% ulatuses kehtestatud toimetulekupiiri
 • perekonna sissetulekust sõltuvaid või konkreetse teenuse kulu kompenseerimiseks määratud kohaliku omavalitsuse eelarve vahenditest makstud toetuse saajad (alates 01.08.2018)
 • varjupaigateenust (kodutute öömaja) kasutavad inimesed

Toiduabi saamise kriteeriumid on üle Eesti kõigile võrdsed.

Toiduabi saajate nimekiri koostatakse toimetulekutoetuse ja kohaliku omavalitsuse toetuste taotluste ja saajate alusel ja nende taotlemiseks peab inimene pöörduma oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole. Samuti saavad toiduabi kodutute öömajades viibivad kindla elukohata inimesed. Toimetulekutoetuste taotlejatele arvestatakse abisumma vastavalt pereliikmete arvule, kohaliku omavalitsuse sissetulekust sõltuvate toetuste puhul arvestatakse abisumma vaid toetuse taotlejale.

Ostetud toiduabi jagamine

Kuidas ja millal inimene oma toiduabi saab?

Toiduabi jagatakse neli korda aastas. Iga aasta lõpus otsustatakse, millal järgmisel aastal toiduabi jagatakse ning kas sihtrühma kriteeriumid vajavad täiendamist või muutmist.

Toiduabikaarte saavad abivajajad, kes on toiduabi jagamisele eelneval kvartalil taotlenud toimetulekutoetust või perekonna sissetulekust sõltuvaid või konkreetse teenuse kulu kompenseerimiseks määratud kohaliku omavalitsuse eelarve vahenditest makstud toetust ning inimene saab toidukaardi kätte kas oma sotsiaaltöötaja käest või posti teel.  

Kust saab toimetulekuraskustes inimene muud abi?

Toimetulekuraskustest inimesi aitavad nii riik kui kohalikud omavalitsused. Töötukassa aitab leida tööpakkumisi ja sobivat tööd ja täiendada töötamiseks vajalikke oskusi, pakkudes erinevaid tööturuteenuseid ja makstes toetusi. Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja hindab inimese ja pere vajadusi ning pakub sellest lähtuvalt sotsiaalteenuseid, toetusi ja vältimatut sotsiaalabi.

Samuti on Eestis mitmeid mittetulundusühinguid ja organisatsioone, mis toetavad toimetulekuraskustes inimesi. Nende kohta saab infot küsida oma valla sotsiaaltöötajalt.

Üleminek toiduabikaartidele üle Eesti

Alates 24. aprillist 2023 piloteeris Sotsiaalministeerium Harju- ja Raplamaal uudset toiduabikaartide süsteemi koos hankevõitja Rimi Eesti Food AS’iga. Uus süsteem asendas senise riiklikult ostetud toiduabi jagamist piirkonnas. Kui senimaani on toiduabi koosnenud peaasjalikult kuivainetest, konservidest ja muudest pika säilivusajaga toodetest, siis uue süsteemiga saab inimene ise valida, milliseid toiduaineid ta toetuse eest soetada soovib.

Toiduabikaardile kantakse kvartalis 30 eurot inimese kohta. Ühe perekonna kohta väljastatakse üks toiduabikaart, millele kantakse terve leibkonna toetussumma. Toimetulekutoetuste taotlejatele arvestatakse abisumma vastavalt pereliikmete arvule, kohaliku omavalitsuse sissetulekust sõltuvate toetuste puhul arvestatakse abisumma vaid toetuse taotlejale. Toetus tuleb ära kasutada kvartali jooksul ning allesjäänud summa uude kvartalisse üle ei kandu. Toiduabikaardiga saab osta vaid toidu- ja esmatarbekaupu.

Toidukaardile on õigus inimesel, kes on saanud toimetulekutoetust või sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust sotsiaalministeeriumi poolt määratud perioodil. Toidukaarti ei taotleta eraldi, vaid see kaasneb eeltoodud toetustega juhul, kui sotsiaaltöötaja on hinnanud, et see on vajalik.

2023 aasta oktoobrist asendatati senine ostetud toiduabi pakk kogu Eestis Rimi toiduabikaartidega.

Lisaks ostetud toiduabile jagatakse 2019. aastast alates puudust kannatavatele inimestele ka annetatud toiduabi, mida koguvad ja jagavad toidupangad jooksvalt kogu aasta jooksul. Sihtrühma kuulub majanduslikult raskes olukorras olev füüsiline isik või leibkond (vanem/hooldaja ja samal pinnal elavad lapsed), kelle abivajaduse on välja selgitanud KOVi sotsiaaltöötaja. Annetatud toiduabi on õigus saada abivajaduse hindamise kuul ja sellele järgneval kolmel kuul. Pikema abivajaduse korral hindab sotsiaaltöötaja olukorra uuesti üle.

Informatsioon toidukaardi kohta on leitav ka Rimi veebilehel

Toidukaardist

Eesti riik jätkab Euroopa Liidu vahendite toega puudust kannatavate inimeste toetamist toidu- ja esmatarbekaupadega. Riigihanke tulemusel on riigi toiduabi tagamisel Sotsiaalministeeriumi partneriks Rimi. Toiduabi jagamist kaasrahastatakse Euroopa Liidu ESF+ vahenditest

Toidukaart on maksevahend, millega saab kaardile kantud summa piires osta toitu ning esmatarbekaupu ning see asendab ostetud toiduabi jagamist. Toiduabi saajate nimekiri koostatakse toimetulekutoetuse ja kohaliku omavalitsuse toetuste taotluste ja saajate alusel ning nende taotlemiseks peab inimene pöörduma oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole.

Toidukaarti saab kasutada kõikides Rimi kauplustes üle Eesti ning e-poest ostmisel.

Toidukaardi jäägi vaatamine

1. Kaardi jääki on võimalik kaardiomanikul vaadata iseteeninduskassast.

 • Selleks tuleb kaart makseterminalist läbi tõmmata (eelnevalt tooteid mitte skaneerides)
 • Kaardi jäägi osas prinditakse info automaatselt välja

2. Kaardi jääki saab kontrollida ka kassapidaja.

3. Toidukaardiga ostu korral on jääk nähtav ka ostutšekil.

Küsimuste korral või abi saamiseks kindlasti pöörduda kaupluse töötaja poole.

Järgmise abisumma laekumine toidukaardile

Kui abivajaja taotleb ka uuel perioodil toimetulekutoetust või perekonna sissetulekust sõltuvat või konkreetse teenuse kulu kompenseerimiseks määratud kohaliku omavalitsuse eelarve vahenditest makstavat toetust, laekub tema toiduabikaardile järgmisel perioodil toetus.  

Kui abivajajal säilib ka järgmisel või järgmistel perioodidel abi saamise õigus, siis kantakse raha samale kaardile. 2023. aastal abisumma laekus Toidukaartidele oktoobri lõpus (30.10). 2024 aasta kuupäevad teatakse detsembri alguses..

E-poest tellimine

E-poest tellimiseks:

 1. Ava Rimi E-pood
 2. Logi sisse
 3. Lisa Toidukaardi number ja PIN kood
 4. Broneeri tarneaeg
 5. Vali tooted ja lisa ostukorvi. Min ostukorv on 30 EUR. Toidukaardiga ei saa tasuda alkoholi, tubaka ja lotopiletite eest.
 6. Maksa Toidukaardiga. Võimalik ka osaline makse (Toidukaart/pangakaart).

E-poest ostmisel on tellitud kauba tarnekuupäev iga kuu viimane neljapäev ning kaupa saab ette tellida kuni 7 päeva.

Näiteks kui kauba tarnekuupäev (kauba kättesaamise päev) on 25.05 (kuu viimane neljapäev), siis oma tellimust on võimalik vormistada kuni 7 päeva ette ehk alates 18.05.

E-poest tellimisel tuleb sisestada Toidukaardi number (19-kohaline number kaardilt) ning PIN kood (3-kohaline number kaardilt).

Miinimum tellimus on 30 eurot.

Küsimuste korral võib pöörduda Rimi klienditoe poole [email protected] või helistades +372 6056 333.

Klienditugi töötab E-R 9:00-17:00.

Toiduabi jagamist kaasrahastatakse Euroopa Liidu ESF+ vahenditest.

Pakkumaks lihtsaid, maitsvaid ja eelarvesõbralikke toiduretsepte neile, kes soovivad süüa tervislikult ja samas soodsalt on kokku pandud ka retseptivihik "Abiline," mis on kättesaadav klikkides alloleval lingil

.

Kordama kippuvad küsimused

Mis on toidukaart?

Toidukaart on maksevahend, millega saab kaardile kantud summa piires osta toitu ning esmatarbekaupu.

Mille alusel jagatakse toiduabi?

Kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakond hindab abivajaja vajaduse ning määrab inimesele kas toimetulekutoetuse või või perekonna sissetulekust sõltuva või konkreetse teenuse kulu kompenseerimiseks määratud kohaliku omavalitsuse eelarve vahenditest makstava toetuse. Toidupaki asemel saavad nüüd abisaajad toidukaardi. Toiduabi jagamise küsimuste korral pöörduda oma sotsiaaltöötaja poole.

Kui tihti hinnatakse puudust kannatavate inimeste abivajadust?

Seda tehakse kord kvartalis. Eelmisel perioodil abi saanud isik võib osutuda uuesti abisaajaks järgmisel perioodil. Küsimuste korral pöörduda oma sotsiaaltöötaja poole.

Kas toidukaart on nimeline?

Toidukaardi peal ei ole abisaaja nime. Toidukaardi tagaküljel on 19-kohaline toidukaardi number ning 3-kohaline PIN kood (vajalik e-poest tellimisel).

Millistes Rimi kauplustes toidukaart kehtib?

Toidukaarti saab kasutada kõikides Rimi kauplustes üle Eesti.

Kui abivajaja ise ei saa kodust liikuma või lihtsalt ei soovi ise poodi minna, kas sellisel juhul võib anda kaardi kellegi teise kätte?

Jah, abisaaja võib anda oma toidukaardi usaldusväärsele inimesele, kes saab tema eest ostud ära sooritada ning kohale tuua. Nt perekonnaliige, sõber naaber. Samuti võib ostude tegemisel aidata sotsiaaltöötaja.

Kas toidukaardiga saab tasuda e-poes ja kui palju maksab kulleritasu?

Jah, e-poest tellides peab miinimum tellimus  olema 30 eurot. Kulleritasu on 4,99 eurot. Alates 59 eurosest ostust kulleritasu ei lisandu. 

Kellel on õigus tellida e-poest kulleritasuta kaupa?

Kui abivajaja ei saa oma tervisliku seisundi, transpordivõimaluse puudumise (ühistranspordi peatus on kaugel) või tugivõrgustiku puudumise tõttu kauplust külastada siis saab sotsiaaltöötaja teha STAR süsteemi märke, et abivajajal on õigus saada tasuta kojukanne.  

Millal tuleb abisumma ära kasutada?

Toidukaardile laetud abisumma tuleb ära kasutada kaardi väljastamisega sama kvartali jooksul ehk praegune abisumma tuleb ära kasutada hiljemalt detsembri lõpuks.

Mis juhtub abisummaga, kui seda ära ei kasuta kaardi väljastamisega sama kvartali jooksul?

Kasutamata raha edasi järgmisesse perioodi ei kandu.

Millal on järgmine kord, kui toiduabi summa kantakse kaardile?

Kui abivajaja taotleb ka uuel perioodil toimetulekutoetust või perekonna sissetulekust sõltuvat või konkreetse teenuse kulu kompenseerimiseks määratud kohaliku omavalitsuse eelarve vahenditest makstavat toetust, laekub tema toiduabikaardile järgmisel perioodil toetus.

2024 aastal laekub toidukaardile raha järgnevatel kuupäevadel:

Toetuse (TTT või KOV toetus) määramise alusperiood

Toiduabikaardile raha laekumine 2024

Raha kasutamise viimane kuupäev

Oktoober, november, detsember

29. jaanuar    

31. märts

Jaanuar, veebruar, märts

29. aprill

30. juuni

Aprill, mai, juuni

29. juuli

30. september

Juuli, august, september

28. oktoober

31. detsember


Kas toidukaardiga saab osta kõiki tooteid, mida Rimis müüakse?

Toidukaardiga ei saa osta alkoholi, tubakat, lotot, kinkekaarte.

Kas kõiki teisi kaubagruppe saab ja võib ka osta Rimist?

Toidukaardid on mõeldud toidu- ning esmatarbekaupade ostmiseks.

Kas toidukaart tuleb alles hoida või on see ühekordne?

Toidukaart on korduskasutatav. See tuleb abivajajal kindlasti alles hoida. Kui abivajajal säilib ka järgmistel perioodidel abi saamise õigus, siis raha kantakse samale kaardile uuesti.

Mida teha, kui toidukaart kadus ära?

Toidukaarti tuleb hoida kui sularaha- või pangakaarti. Selle kaotamisel tuleb kaardi omanikul koheselt informeerida oma sotsiaaltöötajat.

Kas toidukaardil oleva raha peab kohe (ühe ostuga) ära kulutama?

Toidukaardil olevat raha ei pea ühe ostuga ära kulutama. Kaardil olevat summat saab kasutada samas kvartalis, kuni kogu summa on ära kasutatud.

Mida teha, kui ostusumma on suurem, kui kaardil jääk?

Kui ostusumma on suurem kaardil olevast summast, tuleb puuduolev summa maksta isikliku pangakaardi või sularahaga.

Kuidas saab teada palju on kaardil jääk?

Raha jääki on võimalik näha ostutšekilt, kontrollida iseteeninduskassas/tavakassas või helistades Rimi klienditoe telefonile +3726056333. Klienditugi töötab E-R 9:00-17:00. Rimi klienditugi saab tuvastada toidukaardi raha jäägi kaardil oleva pika numbri põhjal.

Kas toidukaardiga automaatselt kaasnevad Rimi kliendi soodustused?

Ei, selle jaoks peab toidukaarti kasutama koos kliendikaardiga.

Kui kliendikaarti ei ole, kuidas selle saab?

TASUTA plastikkaardi saab kauplusest toidukaardi ettenäitamisel.

Viimati uuendatud 06.05.2024