Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Annetatud toiduabi jagamine

Lisaks ostetud toiduabile, mida jagatakse 4 korda aastas, jagatakse alates aastast 2019 puudust kannatavatele inimestele ka annetatud toiduabi. Selle tegevusega aidatakse kaasa kvaliteetse üle jäänud toidu päästmisele ja looduse säilimisele.

Annetatud toiduabi kogutakse ja jagatakse jooksvalt kogu aasta jooksul. Toidupakid komplekteeritakse toidukauplustes, toitlustusasutustes ja mujal ülejäävatest kvaliteetsetest toiduainetest. Toiduainete kogumist annetajatelt korraldavad toidupangad. Riik toetab rahaliselt  seda tegevust Euroopa Abifondi vahenditest.

Kes saavad Euroopa abifondi annetatud toiduabi?

Annetatud toiduabi sihtrühma on laiendatud alates 2022. aastast, andes KOV sotsiaaltöötajale otsustamiseks senisest suuremad õigused. Sihtrühma kuulub majanduslikult raskes olukorras olev füüsiline isik või leibkond (vanem/hooldaja ja samal pinnal elavad lapsed), kelle abivajaduse on välja selgitanud KOVi sotsiaaltöötaja. Annetatud toiduabi on õigus saada abivajaduse hindamise kuul ja sellele järgneval kolmel kuul. Pikema abivajaduse korral hindab sotsiaaltöötaja olukorra uuesti üle.

Annetatud toiduabi jagatakse igas maakonnas vähemalt kaks korda kuus. Ühe jagatava paki kaal peab olema vähemalt 3 kg ja koosnema kolme tootegrupi toiduainetest.

Mida annetatud toiduabi pakk sisaldab?

  • Toidupakk peab kaaluma vähemalt kolm kilogrammi. Samuti peab toidupakk sisaldama vähemalt kolme erinevasse toidugruppi kuuluvat toodet.
  • Toidupakis on tavaliselt: juurviljad, teravvilja saadused, piimatooted ja kas liha- või kalatooted, maiustused.

Kust saab toimetulekuraskustes inimene muud abi?

Toimetulekuraskustest inimesi aitavad nii riik kui kohalikud omavalitsused. Töötukassa aitab leida tööpakkumisi ja sobivat tööd ja täiendada töötamiseks vajalikke oskusi, pakkudes erinevaid tööturuteenuseid ja makstes toetusi. Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja hindab inimese ja pere vajadusi ning pakub sellest lähtuvalt sotsiaalteenuseid, toetusi ja vältimatut sotsiaalabi.

Samuti on Eestis mitmeid mittetulundusühinguid ja organisatsioone, mis toetavad toimetulekuraskustes inimesi. Nende kohta saab infot küsida oma valla sotsiaaltöötajalt.

Kokkuvõtvalt on abistavad meetmed kirjas siin:

Viimati uuendatud 03.06.2022