Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hingamisteede viirusnakkuste oht on kõrge, teadusnõukoda jätkab nõustajana sotsiaalministeeriumis

20.12.2022 | 15:53

Käesoleval aastal riigikantselei juures tegutsenud teadusnõukoda annab järgmise aasta lõpuni tõenduspõhist nõu sotsiaalministeeriumi tervisevaldkonna kriisijuhtimise tiimile. Eesmärgiks on varustada ministeeriumi tervisevaldkonda ekspertteabega kriisides ja langetada teaduslikult põhjendatud otsuseid. Teadusnõukoja koosseisus ja liikmete arvus muudatusi ei toimunud.
    • Jaga

Teadusnõukoja juht prof Toivo Maimets tõdes, et teadusnõukoda on oma ala tippasjatundjatest koosnev meeskond, kes tänu aasta jooksul välja kujunenud heale interdistsiplinaarsele koostööle suudab kiiresti koondada ja mõtestada suurt hulka teadusinformatsiooni. „Igas teadlases on olemas soov vajadusel oma rahvale appi tulla, eriti taoliste kriiside tingimustes. Kuna COVID-19 pandeemia ei ole veel maailmas kaugeltki lõppenud ja hooga on tõusmas RS- ja gripiviiruse laine, siis on täiesti loomulik, et teadusnõukoda nõustus hea meelel seni eduka koostöö jätkamisega,“ selgitas prof Maimets.

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler dr Heidi Alasepa sõnul on COVID-19 kriisi üleriigiline strateegiline juhtimine olnud suvest saadik sotsiaalministeeriumi vastutus. Seepärast on teadusnõukoja liikumine  sotsiaalministeeriumi kriisijuhtimisele lähemale loogiline samm.  „Meie valdkonnal on tekkinud iganädalane, sisuline ja väga hea koostöö teadusnõukojaga. Teadusnõukoda on olnud proaktiivne COVID-19 uute teadusuuringute ja -info meieni toomisel. Oleme saanud kiireid ja ülimalt asjatundlikke vastuseid COVID-19 kriisi haldamisel tekkinud küsimustele alates maskitõhususe uuringutest kuni riskirühmade PCR masstestimise lõpetamiseni välja. Teaduse ja poliitikakujundamise koostöö ühiskonda suurel määral mõjutavate otsuste tegemisel on väga normaalne ja kaasaegne. On hea teada, et üleilmses pandeemias tugineme parimatele teadmistele ning selle taustal arendatakse ja ergutatakse teadust. Oleme seeläbi ka targemad ja krapsakamad kui viirus ja võidame selle sõja,“ kommenteeris dr Alasepp.

Teadusnõukoja juhiks on Tartu Ülikooli rakubioloog prof Toivo Maimets. Nõukoja liikmeteks Tartu Ülikooli psühhofüsioloogia prof dr Jaanus Harro, kommunikatsioon ja sotsioloogia prof Triin Vihalemm, peremeditsiini prof dr Ruth Kalda, immunoloogia prof Pärt Peterson, viroloogia kaasprofessor Margus Varjak ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla ülemarst-infektsioonitalituse juht dr Mait Altmets. Nõukojal on õigus kaasata oma töösse eksperte ja huvigruppide esindajaid ning moodustada töörühmi mõne konkreetse küsimuse lahendamiseks.

Neeme Raidvere

Kommunikatsiooniosakond