EL-i struktuurifondid 2021-2027

Euroopa Liidu struktuurifondid ESF ja ERF toetavad liikmesriikide majandust, et vähendada arenguerinevusi Euroopa piirkondade vahel.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid  2021-2027 

Käimas on Euroopa Liidu 2021-2027 aasta eelarveperioodi planeerimine. Selle käigus räägitakse läbi, kui palju raha Eesti Euroopa Liidust saab ning ka seda, missuguseid tegevusi sellest toetatakse. Sotsiaalministeeriumi fookuses on jätkuvalt inimeste heaoluks vajalike teenuste arendamine ja pakkumine ning sotsiaal-, tööturu- ja tervisevaldkonna arendamine. Planeerimise ja kaasamise kohta saab rohkem infot Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt.

Viimati uuendatud 21.11.2022